plastmat sro, výrobca fólie, logo
plastmat budovaplastmat strojeplastmat pe tašky

Spoločnosť PLASTMAT s.r.o.

Firma Mandzák Michal vznikla v roku 1993 v Kochanovciach, okres Humenné. Na začiatku firma vyrábala len štandardné obaly z nakúpenej fólie. Neskôr firma zakúpila extrúdery na výrobu polyetylénovej a mikroténovej fólie, stroj na potlač fólie a automaty na výrobu sáčkov.

Vďaka pribúdajúcej kvalite a pružnosti uspokojovania potrieb zákazníkov si firma získala množstvo zákazníkov hlavne v textilnom priemysle, zdravotníctve, obchode... Následne založil pán Mandzák Michal firmu PLASTMAT s.r.o., ktorá súbežne vyrába ten istý soritment - výrobu LDPE a HDPE fólie a obalov z nej. Vlastníme certifikát o zdravotnej nezávadnosti a kvality výrobkov, sme členmi združenia EAN Slovakia - máme možnosť označiť naše výrobky čiarovými kódmi a VNS - vyrobené na Slovensku.

PLASTMAT s.r.o. • Kochanovce 218 • 066 01 Humenné • SK - Slovakia • Tel. +421 (0)57 77 50 091 • +421 (0)903 603 178
powered by SYSOON.net © 2021